Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Pracovné stretnutie s Bioeconomy Cluster - č. 2

25.5.2025 - Pracovné stretnutie pracovné stretnutie s Bioeconomy Cluster - č. 2

Daniel Ács (Bioconomony Cluster, Prounion) zorganizoval stretnutie organizácií aktívnych v oblasti biohospodárstva a AgroBioFood sektora v Nitre a okolí. Stretnutia sa okrem neho zúčastnili aj Katarína Blicklingová (riaditeľka Bioeconomy Cluster), Nataša Hurtová (NCP Horizont), Dana Peškovičová (NPPC), Miroslav Zahradník (NPPC), Peter Bezák (ÚKE SAV), Jana Špulerová (ÚKE SAV), Milan Fiľa (StartUP Hub), Jana Bieliková (Pedal Consulting) a zástupkyne IZPI.  

Daniel Ács predstavil úlohu Bioeconomy Clustra a aj ostatných prizvaných hráčov pri budovaní funkčnej siete výmeny informácií (aktivity, akcie, projekty, ...) v oblasti AgroBioFood a biohospodárstva. Mítingy sa takto u p. konajú pravidelne. Novými hráčmi na týchto pravidelných mítingoch boli dňa 25.05.2023 v priestoroch Bioeconomy Clustra prvýkrát IZPI a Ústav krajinnej ekológie SAV.

Záverom stretnutia bol diskutovaný návrh p. Ácsa na workshop zorganizovaný spoločne s relevantnými stakeholdermi (napr. aj MPRV SR, MH SR, MŽP SR, MIRRI?). Priebežne sa ráta o veľkosti pre 15 – 20 ľudí. Diskutoval sa dátum takéhoto workshopu. Zo strany IZPI padol návrh zorganizovať to v rámci FAO eventu v októbri (téma voda – event farmárske trhy). Workshop by mal byť zameraný na dôležitosť a význam inovačných politík v našom sektore.    

Záver aktivity: Spolupráca partnerov v rámci AgroBioFood a biohospodárstva je viac než nutná. Nakoľko v sektore je niekoľko silných hráčov, ktorí sú nositeľmi inovácií a významných EÚ projektov, je potrebné, aby spolupracovali, vymieňali si pravidelne informácie a našli potenciálne aktívne prepojenia do budúcnosti.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00