Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Pracovné stretnutie s Bioeconomy Cluster - č. 1

25.04.2023 - Pracovné stretnutie s Bioeconomy Cluster - č. 1

Predstavitelia CJ AKIS ku koncu apríla zorganizovali prvé pracovné stretnutie s Bioeconomy Cluster v zastúpení Ing. Daniel Ács.

V rámci diskusie o budpvaní AKIS vzišli kategórie prienikov vo viacerých oblastiach:

  • Informačné aktivity (SPP, inovácie)
  • Vzdelávanie
  • Poradenstvo
  • Demonštračné aktivity
  • EIP operačné skupiny
  • Diseminačné aktivity
  • Prepojenie na projekty z programu Horizont.

Informačné aktivity: Spolupráca z IZPI by mohla prebiehať vo forme zaradenia informácie o Biocluster projektoch p. Ácsa do newslettra IZPI.

Vzdelávanie: V tejto oblasti odporúčal pre IZPI p. Ács stretnutie s pani Danielou Moravčíkovou (robí celoživotné vzdelávanie) a prepojenie na odbor AKIS.

Poradenstvo: Z pohľadu p. Ácsa je poradenstvo aktuálne systémom, ktorý na Slovensku nefunguje. Problémom je, že väčšina poradcov robí poradenstvo aj tak mimo oficiálny poradenský systém, dôvody sú viaceré. V súvislosti s poradenstvom bol spomenutý projekt Climate Smart Advisors, kde si p. Ács myslí, že obojstranná spolupráca s IZPI by bola prospešnou. V rámci tohto svojho horizontového projektu si vie predstaviť aj spoluprácu z IZPI, nakoľko na to má v rámci projektu financie.

Demonštračné aktivity: V tejto súvislosti bol spomenutý projekt Climate Demo farm (demonštračné farmy). Bol odporučený kontakt na Sieť demonštračných fariem v Českej republike (p. Mistr). Z uvedeného vyplýva, že p. Ács má kontakty aj v zahraničí a vie ich IZPI posunúť a prípadne s nimi aj zabezpečiť stretnutie.

Záver: do budúcna vytvorenie stakeholders group priamo napr. s farmármi alebo inými relevantnými skupinami.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00