Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Pracovné stretnutie Repower č. 2

16.05.2023 - Pracovné stretnutie Repower č. 2

Pracovné stretnutie sa zameriavalo na predstavenie významu vodozádržných opatrení v krajine.

Zámerom je predstavenie významu vodozádržných opatrení v krajine, tvorba katalógu opatrení a zadefinovanie monitorovania zavádzanie takýchto opatrení.

Cieľom je, aby pôdohospodári, ktorí zavedú ochranné a vodozádržné opatrenia boli buď bodovo zvýhodnení alebo mali vyššiu intenzitu pomoci pri ŽoNFP.

Navrhovaný postup:

  1. Vytvorenie certifikačného systému a katalógu opatrení
  2. Vytvorenie jednotného informačného a monitorovacieho systém
  3. Etablovanie Klimatického fondu pre pôdu, ako nástroja na systémové zabezpečenie financovania klimatickej akcie na pôde.
  4. Zadefinovanie zvýhodnenie pre implementárov ochranných a vodozádržných opatrení

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00