Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Pracovné stretnutie k Dusičnanovej smernici - č. 2

28.9.2023 - Pracovné stretnutie k Dusičnanovej smernici - č. 2

Na IZPI pokračujeme v budovaní funkčného systému AKIS v SR. Vymieňame si skúsenosti, vedomosti, začíname prenikať do oblastí, kde my sami nie sme odborníci, avšak odborníkov na dané témy na Slovensku máme.

Príkladom toho je ďalšie dôležité a produktívne stretnutie so zástupcami medzirezortnej pracovnej skupiny MŽP SR na implementáciu dusičnanovej smernice 91/676/EHS v SR.

Pracovné stretnutie prebehlo za účasti zástupcov z:

  • Ministerstva životného prostredia SR,
  • Výskumného ústavu vodného hospodárstva,
  • Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy,
  • Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v BA, pracovisko Zvolen.

Účelom vzniku tejto medzirezortnej skupiny je:

  • zlepšiť informovanosť poľnohospodárov ohľadom výsledkov revízie zraniteľných oblastí,
  • informovať verejnosť a poľnohospodárov o výsledkoch skupiny a zmenách v legislatíve,
  • zabezpečiť koordinované monitorovanie vôd a pôdy,
  • spolupracovať s ďalšími skupinami, ktoré sa týkajú poľnohospodárstva a životného prostredia (napr. pesticídy), a iné.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00