Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Pracovné stretnutie členov SAPV

26.04.2023 - Pracovné stretnutie členov Slovenskej akadémia poľnohospodárskych vied (SAPV)

V apríly 2023 sa stretli členovia Slovenskej akadémia poľnohospodárskych vied. Predmetom stretnutia bolo:

  • Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľa
  • Odovzdanie ocenení a menovacích dekrétov čestným členom SAPV
  • Správa o činnosti mladých vedeckých pracovníkov a výsledkoch 19. ročníka súťaže  mladých vedeckých pracovníkov a ocenenie víťazov. Vyhlásenie 20. ročníka súťaže o ceny SAPV pre mladých  vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2023 
  • Informatívna správa o plnení úloh a činnosti Predsedníctva SAPV po 59. VZ  SAPV
  • Informatívna správa o činnosti UEAA po 11. VZ UEAA v Bratislave
  • Správa o medzinárodnej vedeckovýskumnej činnosti SAPV – doc. Sobocká, Ing. Kovalčík

Vlastnú vedecko-odbornú činnosť SAPV vykonávajú jej vedecké orgány - Odbory SAV http://sapv.sk/sk/odbory

Zástupca IZPI je členom Odboru rozvoja vidieka a revitalizácie.  Samotný  názov Odboru evokuje  otázku,  čo  na  slovenskom  vidieku  obnoviť  a  revitalizovať  a ako  smerovať  ďalší  rozvoj  vidieka.  Zrejme  nikto  nechce  vrátiť  dedinu  a  poľnohospodárstvo  do celo  územných  malých  políčok  s  vynakladaním  obrovského  fyzického  úsilia  pre  produkciu  potravín.

Výsledkom pracovného stretnutia je i článok Revitalizácia a rozvoj vidieka v kontexte aktuálnych výziev, projektov a politík.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00