Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  ModernAKIS

Modern AKIS

MPRV SR je partnerom projektu z programu Horizon Europe s názvom modernAKIS (Modernisation of Agriculture through more efficient and effective Agricultural Knowledge and Innovation Systems).

Modernizácia pôdohospodárstva prostredníctvom efektívnejších a efektívnejších pôdohospodárskych znalostných a inovačných systémov (AKIS), má za cieľ zlepšiť kapacity aktérov AKIS na využitie individuálnych, organizačných a systémových zdrojov potrebných na transformáciu smerom k súdržnejším, efektívnejším a efektívnejším systémom AKIS a prechod k udržateľnejšiemu riadeniu a využívaniu prírodných zdrojov v poľnohospodárstve a lesníctve.

Jedným z cieľov projektu modernAKIS je vytvorenie siete, ktorej súčasťou majú byť všetci kľúčoví aktéri systémov AKIS z celej Európy.

Členovia zapojení do siete modernAKIS budú mať možnosť aktívne sa zapájať do vybraných aktivít projektu zameraných na sieťovanie, vzdelávanie a  výmenu skúseností.

V marci 2024 projekt modernAKIS spustí online komunitnú platformu, prostredníctvom ktorej budú realizované jednotlivé aktivity pre členov siete a ktorej obsahom budú metodické a koncepčné materiály o AKIS, vzdelávacie moduly a mnoho ďalšieho relevantného obsahu týkajúceho sa AKIS.

Členovia siete modernAKIS budú pravidelne informovaní o projektových aktivitách, výstupoch a podujatiach.

Ak máte záujem byť informovaní o konrétnych aktivitách a novinkách projektu modern AKIS, zaregistujte sa do siete modernAKIS na tomto linku:

https://form.jotform.com/modernAKIS/network-registration

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00