Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Informačný seminár TRI programy v súčasnom programovom období

3.10.2023 - Informačný seminár "TRI programy v súčasnom programovom období – Program Slovensko 2021 – 2027, Plán obnovy a odolnosti SR a spoločná poľnohospodárska politika SR." organizovaný v spolupráci s RC MIRRI.

IZPI sa aktívne zúčastnila na workshope Regionálneho centra MIRRI v Nitre s názvom: „TRI programy v súčasnom programovom období – Program Slovensko 2021 – 2027, Plán obnovy a odolnosti SR a spoločná poľnohospodárska politika SR.“

Za IZPI sme mali možnosť prezentovať činnosti našich odborov – Centrálnej jednotky AKIS (networking, budovanie AKIS na Slovensku), Odboru NSRV SR (podpora vidieka, poradenstvo k výzvam Programu rozvoja vidieka), Odboru AKIS (certifikované poradenstvo a vzdelávanie).

Informačný seminár poskytol bližšie informácie o programoch:

✅️ Program Slovensko 2021-2027

✅️ Plán obnovy a odolnosti SR a

✅️ Spoločná poľnohospodárska politika SR.

 

Opäť sa nám potvrdilo, že iba vzájomnou spoluprácou a výmenou informácií sa môžeme konštantne posúvať vpred.

 

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00