Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  EUFRAS

IZPI sa stalo členom EUFRAS

Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií sa od septembra 2023 podarilo úspešne vstúpiť do EUFRAS - European forum for agricultural and rural advisory services (Poľnohospodárske fórum pre poľnohospodárstvo a poradenské služby).

Ciele a úlohy spoločnosti EUFRAS

 • zabezpečenie výmeny informácií medzi poskytovateľmi poľnohospodárskych a vidieckych poradenských služieb, tvorcami politík a ďalšími zainteresovanými stranami
 • podpora vytvárania inovácií a prenosu znalostí v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
 • podpora výmeny skúseností a poznatkov v oblasti rozširovania a poradenstva medzi vedou a praxou a naopak
 • organizuje opatrenia na výmenu skúseností (semináre, školenia atď.) s cieľom vymieňať si odborné znalosti v oblasti poľnohospodárskeho a vidieckeho poradenstva a implementácie osvedčených poľnohospodárskych postupov
 • členovia EUFRAS sú poverení šíriť získané výsledky z iných projektov, na ktorých sa zúčastnili, medzi všetkých ostatných členov EUFRAS a ak je to možné, začleniť tých, ktorí majú záujem, ako pridružených podpartnerov projektu
 • zriaďuje a koordinuje pracovné skupiny v prioritných otázkach:
  • udržiavanie a zvyšovanie kvalifikácie a školení poradcov,
  • vytváranie a šírenie inovácií a osvedčených postupov,
  • udržiavanie výmeny skúseností a vedomostí,
  • podpora hodnotenia a zlepšovania efektívnosti poradenskej práce

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00