Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  EU CAP Network a SCAR Meeting

14.6.2023 - EU CAP Network a SCAR Meeting

V dňoch 14. a 15. júna 2023 sa vo Vilniuse (Litva) uskutočnil seminár siete SPP EÚ s názvom "Podpora účinného a integrovaného systému AKIS v členských štátoch". Podujatie zorganizovalo Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (DG AGRI) a podporný nástroj pre inovácie a výmenu poznatkov | EIP-AGRI a hostil ho litovský klaster AKIS. 

Na konferencii sa zišlo 150 ľudí. Zmiešaná prítomnosť koordinačných orgánov AKIS a riadiacich orgánov SPP na jednej strane a národných sietí a poradcov SPP na strane druhej pozitívne ovplyvnila diskusie a udržala zameranie na praktické toky poznatkov. 

Kľúčové závery:  

Stratégia AKIS členských štátov sa od schválenia plánov SPP členských štátov v minulom roku presadila. Pochopenie orgánov sa jednoznačne zlepšilo a ďalej sa zlepšuje, pretože čas plynie a čoraz viac aktérov AKIS sa plne zapája. Orgány členských štátov ilustrovali svoj model koordinácie AKIS v prezentáciách, ako aj v diskusných blokoch. Vymenili si zaujímavé pripomienky, z ktorých sa poučia.  

Modely koordinácie AKIS v členských štátoch sa značne líšia, pričom implementáciu vykonáva najmä ministerstvo, verejný poradný orgán, sieť SPP alebo výskumná organizácia. Projekt Horizont Európa ModernAKIS systematicky sleduje tento vývoj a neskôr nám dodá správu o súčasnom stave. Koordinátor projektu urobil už v prvej časti podujatia veľmi zaujímavú úvodnú prezentáciu.

Koordinačný orgán AKIS by mal fungovať ako pavúk v sieti, znelo posolstvo prvej prezentácie GR AGRI, aktívne riadiť toky znalostí a inovácií a zároveň osloviť všetky existujúce organizácie a siete zamerané na znalosti a inovácie. Zdá sa, že skutočnosť, že koordinačné orgány AKIS by sa mali snažiť čo najviac spolupracovať s existujúcimi sieťami a zabezpečiť silnejšie prepojenie základných častí AKIS, pričom by nemali znovu vynaliezať koleso a pridávať len tam, kde je to potrebné, je dobre pochopená. Členské štáty diskutovali aj o tom, ako riešiť prekážky, s ktorými sa stretávajú, ako napríklad zapojenie výskumných pracovníkov, ktorí často nie sú odmeňovaní za svoje úsilie o vplyv na prax, keďže systém výskumu je založený na tvorbe vedeckých abstraktov, s ktorými sa poľnohospodári ani iní praktici nestretávajú. Tých niekoľko členských štátov, ktoré našli riešenia, bolo veľmi dobre vypočutých.

Viaceré členské štáty už dôkladne reštrukturalizovali svoje vedomostné, výskumné a inovačné prostredie, napríklad zlúčením niektorých orgánov súvisiacich s AKIS (výskumné ústavy, poradné orgány, siete SPP, súvisiace správne orgány). Vďaka tomu, že sú združené v jednej organizácii/orgáne, je možné lepšie organizovať a presadzovať toky znalostí. Spoločné umiestnenie výskumu, poradenstva a sietí (+vzdelávanie, organizácia poľnohospodárov, potravinový klaster atď.) je lacné, efektívne a pomáha neformálnym tokom znalostí.

Zdá sa, že verejní aj súkromní poradcovia sú skutočne integrovaní do systému AKIS, čo je veľkým prínosom z hľadiska oslovenia všetkých poľnohospodárov prostredníctvom ich dôveryhodných poradcov. Toto bolo počas rokovaní o pláne SPP stále veľkým bodom diskusií, takže zaznamenanie tejto skutočnosti bolo veľmi pozitívne.

Viac členských štátov plánuje zahrnúť poradcov do svojich operačných skupín EIP AGRI (OG) prostredníctvom kritérií oprávnenosti alebo výberu v rámci intervencií OG. Pomôže to vstupom z praxe, ako aj zachyteniu inovatívnych nápadov alebo problémov zdola, aby sa v inovačných projektoch OG spoluvytvárali riešenia.

Inšpirácia vedomostnými poukazmi, ktoré už zaviedlo niekoľko členských štátov, bola vysoko ocenená ako prostriedok, ktorý umožňuje viac sa orientovať na dopyt v oblasti poradenstva a odbornej prípravy a efektívnejšie využívať finančné prostriedky. Dá sa očakávať, že v nasledujúcich rokoch bude takýto systém zavádzať viac členských štátov.

Niektoré členské štáty, ako napríklad Švédsko a Holandsko, ktoré nemajú verejných poradcov, hľadajú iné prístupy k ovplyvňovaniu praxe prostredníctvom poradenstva. Napríklad Švédsko už má niekoľko národne financovaných znalostných centier so špecializovanými poradcami a v rámci novej SPP vytvorí ďalšie znalostné centrá: približne 100 špecializovaných poradcov financovaných z verejných zdrojov už pôsobí a dobre spolupracuje s výskumom.

Aj iné členské štáty majú alebo plánujú "back-office" so špecializovanými poradcami, ktorí pomáhajú poradcom v teréne v konkrétnych témach ďalšími poznatkami, často zhromaždenými v národných zásobníkoch poznatkov.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00