Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Dialóg o vode a pôde IV

2.8.2023 - Dialóg o vode a pôde IV

Na jeseň v roku 2021 minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR inicioval, a spolu s ďalšími 13. ministrami EÚ, podporil zámer publikovať Stratégie EÚ pre pôdu do roku 2030 a pripraviť návrh zákona EÚ o zdraví pôdy.

MPRV SR od jesene 2021 rozpracovalo koncept „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny", ktorý rozširuje prístup k ochrane poľnohospodárskej pôdy o komplexnú ochranu všetkých pôd a jej udržateľný manažment.

Koncept podporuje rozšírenie štátnej politiky ochrany pôdy o nový komponent a to hodnotenie a financovanie ekosystémových služieb pôdy a krajiny. Na zabezpečenie tejto štátnej politiky boli definované tri kľúčové realizačné nástroje:

  • vytvorenie Klimatického fondu pre pôdu, ako nového podporného finančného nástroja
  • etablovanie certifikačného systému uhlíková a vodná banka
  • jednotný Informačný a monitorovací systém PÔDA

Viac info: https://in.vodapoda.eu/index.php/o-koncepte-poda-uhlikova-a-vodna-banka-krajiny/  a na https://hsr.rokovania.sk/8612023-/?csrt=10372033401940821597

Súčasne bol v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky na nové obdobie rokov 2023-2027 posilnené nástroje na zlepšenie členenia poľnohospodárskej krajiny, biodiverzity, na zlepšenie štruktúry a kvality pôdy.

Podporné nástroje umožňujú, aby do 10% plôch obhospodarovaných kultúrnych blokov mohlo byť vyčlenených na neprodukčné prvky, ktoré môžu slúžiť na zadržanie vody v krajine, alebo na bylinné políčka. Tieto plochy tak zostávajú v systém priamych platieb. Vytvára sa tým priestor pre štartovania krajinotvorby, identifikáciu a realizáciu potrebných ekostabilizačných nových krajinných prvkov, vodozádržných a protieróznych opatrení.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00