Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Celoslovenské dni poľa

06. - 07.06.2023 - Celoslovenské dni poľa

Účasť v informačnom stánku na podujatí „Celoslovenské dni poľa" bola jednou z prvých väčších podujatí, kde sa mohol prezentovať IZPI širokej verejnosti, či už odbornej alebo laickej.

Cieľom mašej účasti bola prezentácia cieľov a vízie novovzniknutej inštitúcie – Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií, nadväzovanie spolupráce a výmena kontaktov s aktérmi pôdohospodárstva, ktorí boli prítomní na podujatí – 12. ročník celoslovenskej prehliadky a výstavy odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat.

Podujatie bolo organizované spoločnosťou Profi Press, Roľnícke noviny, pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (ďalej len IZPI) sa prezentoval v spoločnom stánku s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR (ďalej len NSRV SR), Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku (ďalej len KEP) a informačným centrom o EÚ, Europe Direct Nitra (ďalej len ED Nitra).

Pre návštevníkov nášho stánku sme mali pripravené informačné letáky a plagáty o aktivitách IZPI, pracovníci NSRV SR poskytovali poradenstvo o vyhlásených a plánovaných výzvach z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 a zástupcovia KEP na Slovensku a ED Nitra šírili informácie o fungovaní EÚ, o pripravovaných voľbách do Európskeho parlamentu a o možnosti získať najnovšie informácie o prioritách Európskej komisie  priamo v regióne, v regionálnom informačnom centre ED Nitra, ktorého je IZPI hostiteľskou organizácia.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00