Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  Agrokomplex 2023 - prezentácia CJ AKIS na aktivite

17. - 18.8.2023 - Agrokomplex 2023 - prezentácia CJ AKIS na aktivite

Vzájomná spolupráca a prepájanie jednotlivých hráčov v rámci znalostných systémov AKIS je mimoriadne dôležité. Až do toho času sa na Slovensku nevenovala pozornosť aktívnemu vytváraniu plne funkčných systémov AKIS. Úlohou CJ AKIS vytvárať prepojenia s jednotlivými inštitúciami a jednotlivcami vstupujúcimi do pôdohospodárskych AKIS systémov. Ide o kontinuálnu prácu a na začiatku je potrebný bilaterálny networking. A práve to bolo jadrom účasti CJ AKIS na toho-ročnej medzinárodnej výstave Agrokomplex.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00