Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  AGASI 2023

17.10.2023 - AGASI 2023 - účasť na aktivite

Za IZPI sme mali  možnosť zúčastniť sa konferencie AGASI 2023 venovanej problematike sociálneho poľnohospodárstva s názvom "Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie".

Sociálne poľnohospodárstvo má niekoľko dôležitých benefitov, medzi ktoré patria napríklad podpora zamestnanosti marginalizovaných skupín, jeho nezanedbateľný terapeutický účinok a v neposlednom rade aj podpora potravinovej sebestačnosti cez podporu lokálnej ekonomiky a lokálneho pestovania a chovu zvierat.

Bohužiaľ, sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku stále naráža na vážne legislatívne limity. Dobre nastavená legislatíva a jej správna pružnosť by pomohli aj rozvoju sociálneho poľnohospodárstva.

Veríme, že vzájomnou medzirezortnou spoluprácou sa veci pohnú správnym smerom.

Viac na www.agasi.sk

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00