Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  2nd Education and Innovation Summit

27.06.2023 - 2nd Education and Innovation Summit - aktívna účasť CJ AKIS

Podujatie 2nd Education and Innovation Summit bolo oficiálnym podujatím Európskej Komisie organizovaným v rámci European Year of Skills. IZPI bolo na podujatí zastúpené online.

Key-note speach predniesla a podujatie otvorila Margatis Schinas, Viceprezidentka Európskej komisie. Na podujatí sa preberali najnovšie trendy v oblasti vzdelávania, napr. využitie umelej inteligencie, ktorej treba nastaviť aj legislatívne zázemie. Taktiež je potrebné identifikovať aktuálne nové zručnosti pre pracovný trh. Zároveň, rok 2023 je Európskym rokom zručností (European year of skills), v rámci ktorého sa organizovalo aj toto podujatie. Diskutoval sa tiež význam zelenej a digitálnej transformácie. Taktiež boli spomínané problémy, s ktorými sa aj EÚ v oblasti vzdelávania borí – konkrétne „balancing of gender gap“.

Po otvorení a úvodnom slove nasledovala panelová diskusia na tému: “Education and Innovation: drivers for Skills Development” (Vzdelávanie a inovácie – motory rozvoja zručností). Moderátorkou panelovej diskusie bola Antoaneta Angelova – Krasteva, riaditeľka inovácií z DG EAC. Ako úvodnú myšlienku spomenula potrebu prepojenia inovácií a vzdelávania, nakoľko práve zo vzdelávania pramenia inovácie. Účastníkmi panelovej diskusie boli: Tiziana Lippiello ‐ rektorka Ca’Foscari University v Benátkach, Joris Koch ‐ prezident ASIF Ventures, Catherine Schreiber ‐ zakladateľka inovačnej firmy ADVITOS;  Igor Papič ‐ Minister of školstva a inovácií Slovinska, Mikkel Sorensen ‐ riaditeľ DTU Skylab.

Minister Papič hovoril o stave vzdelávania v Slovinsku. Spomínal tiež kľúčovú reštrukturalizáciu náročnej výskumnej a inovačnej agentúry v Slovinsku a krátko poznamenal, aké zmeny sa v rámci tejto reštrukturalizácie uskutočnili.

Tiziana Lippiello (rektorka a profesorka klasickej čínštiny na Ca’Foscari University v Benátkach) predstavila, aké aktivity realizuje v rámci univerzity. Spomenula living labs, v rámci ktorých sa na univerzite zameriavajú na medzisektorový výskum.

Mikkel Sorensen ‐ riaditeľ DTU Skylab (inovačný hub), spomenul, ako sa ich inovačný hub rozrástol. Na začiatku zamestnával 2 ľudí, teraz je ich vyše 60. Spomenul akceleračné programy v rámci hubu a 32 inovačných programov, ktoré sú aktuálne v rámci hubu funkčné. Zvýraznil tiež dôležitosť medzinárodných partnerstiev a spolupráce – načo vymýšľať nové riešenia, ak nám existujúce riešenia vie dať inovačný partner. Spomenul dôležitosť pro-inovačnej kultúry – DTU Skylab je maximálne otvorené prostredie – o.i. je otvorený 24/7 a posúvaní hraníc. Zameral sa tiež na to, že pre dnešných mladých ľudí je omnoho viac ako v minulosti dôležité vidieť zmysel, aj vo vzdelávaní (napr. ako týmto konkrétnym poznatkom pomôžem k riešeniu problému? (napr. klimatická zmena).

Joris Koch ako investor ASIF Ventures spomenul ich investície práve do univerzitných startupov.

Minister Popič spomenul problém, ktorému čelí aj Slovinsko – odliv talentov a zdôraznil dôležitosť medzinárodných partnerstiev.

Koncom prvej panelovej diskusie sa účastníci zhodli na najväčších príležitostiach a výzvach pre sektor, ktorými sú: multidisciplinarita/interdisciplinarita, diverzita/nediskriminácia a podpora ženských inovácií a start-upov, spolupráca s krajinami mimo Európskej únie, society 5.0 a AI.

Podujatie pokračovalo druhou panelovou diskusiou s názvom: “Higher education and innovation actors join forces”. Išlo o panel, ktorý spájal univerzity a firemný sektor.

Simon Ray (Head of Higher Education Policy, OECD) opäť zdôraznil dôležitosť transnacionálnej spolupráce.

Sofia Costa D´Aguiar (výkonná riaditeľka EELISA European University) spomenula dôležitosť zadefinovania úlohy AI vo vzdelávaní a dôležitosť riešiť otázky klimatických zmien a udržateľného rozvoja.

Evelyn Reinmuth (Head of Bioeconomy Office – University od Hohenheim) predstavila dôležitosť spolupráce univerzít a startupov, na ktorú má aj zameraný samostatný projekt na univerzite. Spomenula, aké je potrebné zapájať študentov do start-upov. 

Jan Bormans (The chair of the Coalition of the Willing) potvrdil potrebnosť zmeny mindsetu od individuálneho ku kolektívneho dobru –  a to aj v riešení inovačných otázok.

Hannes Raffaseder (CEO of St. Polten UAS) zdôraznil dôležitosť hubov a kooperácie. Vyjadril sa tiež k potrebe zavádzania interdisciplinarity a out-of the box thinking.

Sofia Costa D´Aguiar hovorila o potrebe rozvíjať partnerstvá aj v inováciách a výskume.

Evelyn Reinmuth hovorila o škálovaní startupov a o zapájaní priamo používateľov do tvorby inovácií.

Buster Franken (CEO Fruitpunch) spomenul opätovne dôležitosť AI a jeho zapájania do inovácií a vzdelávania.

Koncom panelu bol predstavený dokument „Joint road map of European universities allliances and innovators). Dokument stále nie je finálny a tvorí sa. Link na prezretie draftu dokumentu: https://drive.google.com/file/d/1cQiEV57eCFFRkAOwp_w7JtZUUPIFuFW9/view

Záver aktivity: Vzdelávanie a inovácie idú ruka v ruke. Aktuálnymi otázkami dneška vo vzdelávaní sú: AI a jej úloha vo vzdelávaní, potreba medzinárodných partnerstiev (aj s tretími krajinami), intercisciplinarita, zadefinovanie zručností dneška a zajtrajška, pro-inovačné myslenie, otvorenosť, vytváranie funkčných inovačných hubov, zapájanie študentov do start-upov a nediskriminácia.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00