Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

AKIS

Aktivity

  1. zasadnutie AKIS Riadiaceho výboru

21.09.2023 - 1. zasadnutie AKIS Riadiaceho výboru

AKIS Riadiaci výbor predstavuje platformu na zabezpečenie väzieb a zdieľania vedomostí a skúseností medzi každým, kto využíva a vytvára efektívne Pôdohospodárske znalostné a inovačné systémy (skratka: AKIS).

Tohto úvodného zasadnutia sa zúčastnili dôležití aktéri systému AKIS - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v úlohe koordinačného orgánu, @izpi.sk v úlohe implementačnej inštitúcie, PPA, zástupcovia stavovských inštitúcií, ako aj výskumná a akademická sféra.

Vybudovať plne funkčný AKIS na Slovensku je veľkou výzvou, avšak, kľúčovými faktormi v tomto budú vzájomná spolupráca, včasnosť a rýchlosť a riešenia na mieru pre ich prijímateľov.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00