Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Základné školenie pre odpadových hospodárov

 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Poskytnúť aktuálne informácie o legislatívnych predpisoch, praktické rady a riešenia ako založiť a prevádzkovať odpadové hospodárstvo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Určené:

Zamestnanci podnikov poverení riadením oblasti odpadového hospodárstva, ostatní záujemcovia

Rozsah: 8 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Termín/y: 27. 8. 2013
Program:

Zákon o odpadoch a súvisiace predpisy aktuálne

Čomu sa vyvarovať pri plnení povinností držiteľa odpadov

Preverovanie vzájomných vzťahov držiteľov odpadov, toku odpadov od vzniku až po jeho spracovanie

Ako začať s „upratovaním“ odpadov v podniku

Zákon o obaloch a súvisiace predpisy aktuálne

Diskusia

Účastnícky poplatok: 50  €
Organizačný garant: Ing. Gabriela Páleníková
Tel.: 037 7910 224
Fax: 037 7910 159
E-mail: [email protected]
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00